PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) SEMBRONG, JOHOR – 1,000 UNIT