PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) PEKAN, PAHANG – 500 UNIT