PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KEMAMAN, TERENGGANU – 500 UNIT