Merekabentuk, membina dan menyiapkan 500 unit rumah pangsa berbilang tingkat dan kerja-kerja berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat Ulu Melaka