Cadangan Pembangunan untuk Kawasan Perumahan 39 Unit Rumah Teres 2 1/2 Tingkat, Di Atas Lot 17,18,21,23,25,27,77 Hingga 90, Sebahagian Rezab Parit, Sebahagian Rezab Jalan, Jalan P16, Presint 16, Wilayah Persekutuan Putrajaya untuk Tetuan Senandung Budiman Sdn Bhd.